L'Internationale

Eugène Pottier

Η Διεθνής

μετάφραση: Riccardo Venturi

Debout ! les damnés de la terre !
Debout ! les forçats de la faim !
La raison tonne en son cratère :
C’est l’éruption de la fin.
Du passé faisons table rase,
Foule esclave, debout ! debout !
Le monde va changer de base :
Nous ne sommes rien, soyons tout !
Στῆτε, τῆς γῆς ὦ ὑποταρτάριοι,
Στῆτε, τῆς πείνης ὦ ἐρέται
Ἐν τῷ κρατῆρι βρέμει ὁ λόγος
ἀφῖκται ἡ ἔκρηξις ἡ τελευταῖα.
Τὸν παρελθόντα χρόνον χρῆ ἀφανῖσαι
ὧ δούλων ὂχλοι στῆτε, στῆτε
Μεταθεμελιοῦται ὁ κόσμος
ἀντ’οὐδενὸς γενοῦμεν τὸ πᾶν.
C’est la lutte finale :
Groupons-nous, et demain,
L’Internationale
Sera le genre humain (2 x)
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶνα
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριον
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖ
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποι.
Il n’est pas de sauveurs suprêmes :
Ni Dieu, ni César, ni tribun,
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes !
Décrétons le salut commun !
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l’esprit du cachot,
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer quand il est chaud !
Ύψίστοι οὑχ ὑπάρχουσι σωτῆρες,
οὒτε θεοὶ οὒτε Καῖσαρ οὒτε δήμαρχοι,
ὁ ἑργάτης ἑαυτὸν διασῳζέσθω,
πάντων σωτηρίαν έψηφισάμεθα.
Ἳν'ἀποδώσῃ τὴν λείαν ὁ κλέπτης
καὶ εἰς δεσμοτήριον ἀπαχθῇ,
χρή φυσητήρια ἐμφυσῆσαι
καὶ χαλκεύειν τὸν σίδηρον θερμόν.
L’État comprime et la loi triche ;
L’Impôt saigne le malheureux ;
Nul devoir ne s’impose au riche ;
Le droit du pauvre est un mot creux.
C’est assez languir en tutelle,
L’Égalité veut d’autres lois ;
« Pas de droits sans devoirs, dit-elle
« Égaux, pas de devoirs sans droits ! »
Χειροῦσιν oἱ ἂρχοντες, ταράττει ὁ νόμος,
τιμήμασι φλεβοτομεῖται ὁ δυστυχής·
τoῦ πλουσίoυ oὐδέν ἐστι καθῆκον,
ἀλλὰ πτωχοῖς τὰ δίκαια κενολογία·
ἅλις ἐστιν ἡμῖν ἐπιτροπῆς·
ἄλλους νόμους ἀπαιτεῖ ἡ ἰσονομία
λέγουσα μέν οὐκ εἶναι δίκαια ἀκαθήκoντα
καθήκoντα δ'οὐκ εἶναι ἀδίκαια
Hideux dans leur apothéose,
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail ?
Dans les coffres-forts de la bande
Ce qu’il a créé s’est fondu
En décrétant qu’on le lui rende
Le peuple ne veut que son dû.
Φοβεροὶ ἰδεῖν ἐν τῇ ἀποθεώσει
oἱ μετάλλων καὶ σιδηροδρόμων
κύριοι, τὶ ἄλλο ἔπραττον
ἤ τοῖς ἐργάταις ἐξέκλεπτον;
ἐν τοῖς τοῦ τάγματος κιβωτοῖς
φυλάττεται νῦν τὰ τοῦ λεώ·
ἀλλ' ἔκρινε ὁ λεὼς ἀνταπόδοσιν
πάντων ὧν οἱ ὠφείλεται
Les Rois nous soûlaient de fumées,
Paix entre nous, guerre aux tyrans !
Appliquons la grève aux armées,
Crosse en l’air, et rompons les rangs !
S’ils s’obstinent, ces cannibales,
À faire de nous des héros,
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux.
Kαπνῷ ἐμέθυσκον ὑμᾶς οἱ βασιλεῖς!
Eἰρήνη ὑμῖν, τυράννοις πόλεμος!
Ἀνακηρύξαντες στρατιαῖς ἀπεργασίαν
τὰ ὄπλα καταθώμεθα, τὴν τάξιν λύσωμεν!
Ἐὰν διισχυρίσωνται οὗτοι οἱ ἀνθρωποφάγοι
ἀνηρωίζειν ἡμᾶς, ταχέως μαθήσονται
τὰ πυροβόλα εἶναι ἡμῶν στρατηγοῖς!
Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs ;
La terre n’appartient qu’aux hommes,
L’oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se repaissent !
Mais, si les corbeaux, les vautours,
Un de ces matins, disparaissent,
Le soleil brillera toujours !
Ἐργάται, ἀγροικοί ἐσμεν ἡμεῖς
τῶν ἐργατῶν μεγάλη στάσις!
Tοῖς ἀνθρώποις ἡ γῆ μόνον προσήκει,
καὶ σκευαγωγήσεται ὁ ῥᾴθυμος!
Πόσον τρέφονται ἡμῶν τῇ σαρκί,
ἀλλ'ἤν οἱ κόρακες καὶ γῦπες
μίας ἡμέρας ἀφανισθῶσιν,
ἀστράψει ὁ ἥλιος εἰς αἰεί!

 


Τελευταία τροποποίηση: 2014-03-31