МОЛЕНБЕК . ПАЛИМПСЕСТ MOLENBEEK . PALIMPSESTO
*** ***
زمنُ الخبز وزمن الوباء tempo de pano kaj tempo de epidemio
des poèmes et des canons de guerre et de paix de versoj kaj kanonoj de milito kaj paco
tijd van romige dorpsgezichten tempo de kremaj kamparaj pejzaĝoj
время жёстких фабричных окраин tempo de krudaj fabrikaj periferioj
وأحياءِ المركز الساخنة de viglaj centraj kvartaloj
des décalages de langues babyloniens de babilonaj lingvokonfuzoj
op het plaveisel van nog natte kasseien sur pavimo de ne jam sekaj glitigaj ŝtonoj
проступают следы от ботинок aperas spuroj de ŝuoj
يھودٍ ھاربينَ من البوغرومس judoj kiuj eskapis de pogromoj
italiens en quête de chance italoj ĉasantaj fortunon
strenge marokkaanse vrouwen rigoraj marokaj virinoj
старые платаны в плену каменной подворотни maljunaj platanoj kaptitaj de ŝtona pordeto
مريضاتٌ يتذكّرن على قيد الحياة ما زِلن malsanaj daŭre memoras sin vivaj
usines abandonnées désormais appartements de standing en forlasitaj fabrikoj nun altrangaj apartamentoj
of clochards aŭ vaguloj
или школа современного танца aŭ lernejo por nuntempa dancado
عصورٌ ورياحٌ في أسماء الأزقّة epokoj kaj ventoj en nomoj de stratoj
un bidon de lait sur le seuil renversé par le temps kruĉon de lakto sur sojlo renversis la tempo
windroos die draait van noordoost naar zuidwest kompaskarto turniĝas de nordoriento al sudokcidento
роза времён моленбек палимпсест karto de tempoj molenbeek palimpsesto
*** ***
الشمس بدون تأشيرة جاوزت حدود الأفق la suno ŝoviĝis sen vizo malantaŭ la horizonton
la pluie sans papiers parcourt la ville pluvo sen paperoj trairas la urbon
het gras is opgeschoten zonder vergunning la herbo ekkreskis sen permeso
ворованный лёгкими воздух не сертифицирован de pulmoj ŝtelita aero ne montras ateston
الحياةُ غير شرعية la vivo estas kontraŭleĝa
la vie est illégale
het leven is illegaal
жизнь нелегальна
*** ***
een halte onderweg was molenbeek haltejo dumvoja estis molenbeek
вышел на миг вышло навек eliris momenton estis por ĉiam
ھنا بيتكِ وحنينكِ jen via domo via nostalgio
mais pourquoi les autres viennent-ils ici? sed kial venas ĉi tien aliaj?

 


Dato en kiu tiu ĉi paĝo estis lastfoje aktualigita: 2014-01-17