Het rondste getal

Onderstaande teksten en tekstjes zijn allemaal elders te vinden op internet. Alleen de vertaling (soms rechtstreeks, soms onrechtstreeks) is meestal van mij.

Bij de selectie werd uitgegaan van deze criteria:

Er zijn teksten in volgende talen (klik op een taal om ze te benadrukken):

 

3 cijfers
nl Was 't rond? Was 't rond?
5 cijfers
en Yes, I know a digit. Ja, ik ken een cijfer.
6 cijfers
hr Jos i krug u skoli upoznajes. Zelfs over de cirkel leert ge op school.
sq Kur e shoh e mesoj sigurisht. Als ik het zie, zal ik het zeker onthouden.
sr Још и круг у школи упознајеш. Zelfs over de cirkel leert ge op school.
7 cijfers
bg Как е леко и бързо изчислено Пи. Hoe gemakkelijk en snel wordt Pi berekend.
en Now I need a verse recalling pi. Nu heb ik een vers nodig om pi te herinneren.
8 cijfers
el Ἀεὶ ὁ θεὸς ὁ μέγας γεωμετρεῖ τὸ σύμπαν. De grote God past altijd meetkunde toe op alles.
ga Níl i mata, a shaoi, eolaíocht nó feidhm. Wijze, wiskunde heeft noch wetenschap noch gebruik.
9 cijfers
en How I wish I could enumerate pi easily today. Hoe graag zou ik pi gemakkelijk kunnen opsommen vandaag.
pt Sou o medo e temor constante do menino vadio. Ik ben de eeuwige schrik en terreur van het luie kind.
ro Aşa e bine a scrie renumitul şi utilul număr. Zo schrijft men het beroemde en nuttige getal.
sn Iye 'P' naye 'I' ndivo vadikanwi. 'Pi' achava mwana. P en I zijn minnaars. Pi wordt een slim kind.
10 cijfers
cs Sám u sebe v hlavě magického pí číslic deset mám. Zelf in mijn hoofd heb ik van het magische getal pi tien cijfers.
nd Nxa u fika e khaya uzojabula na y'nkosi ujesu qobo. Als ge naar de hemel gaat, zult ge genieten bij de heer Jezus.
sk Sám u seba v hlave magického pí číslic desať mám. Zelf in mijn hoofd heb ik van het magische getal pi tien cijfers.
sl Kdo o tebi z glavo razmišlja da spomni števk teh? Wie van u overweegt deze cijfers in het hoofd te onthouden?
11 cijfers
en Yes I want a pizza, yesterday we wanted pizza, yes pizza! Ja ik wil pizza, gisteren wilden we pizza, ja pizza!
fa خرد و بینش و اگاهی دانشمندان ره سرمنزل توفیق بما اموزد. De wijsheid, het inzicht en de kennis van de geleerden zal ons de weg naar het succes leren.
nl Zeg 't moet u zeker verheugen te kunnen geven dit getal. Zeg 't moet u zeker verheugen te kunnen geven dit getal.
pt Vai 'a aula o aluno apreender um numero usado nos arcos. Gaat naar de aula de student om te leren een getal gebruikt bij bogen.
sr Ето, и број π можеш запамтити из текста одмах, без бриге. Dat, en het getal π kunt ge u onmiddellijk herinneren uit de tekst, zonder zorgen.
12 cijfers
kw Yma'n scol a-gleth, kendyrewy, ha ottoma eglos, ryp carjy dyscajor. De school is links, kozijns, en dat is de kerk, dichtbij de garage van de onderwijzer.
nl Wat u door 'n echte ezelsbrug te kennen immer met gemak onthoudt. Wat u door 'n echte ezelsbrug te kennen immer met gemak onthoudt.
ru Что я знаю о числе известном пи?
Первые цифры его здесь спрятаны.
Wat weet ik over het befaamde getal pi?
Zijn eerste cijfers zijn hier verborgen.
sk Daj ó Bože ó velky zapamätať
Si takýto čísel rad veľký naspamäť.
Geef o God o grote, dat ik kan onthouden
Van zo een getal een grote rij van buiten.
13 cijfers
da Her I lære i disse sætninger en nyttig regel som angår cirklens beregning. Hier leer ik in deze zin een nuttige regel voor de berekening van de cirkel.
en See I have a rhyme assisting
My feeble brain, its tasks ofttimes resisting.
Kijk ik heb een rijm dat helpt
Mijn zwakke geest, die aan zijn taken vaak verzaakt.
nl Ook u kunt u zeker vergissen, uw zwakke brein kan plots verkeerd beslissen. Ook u kunt u zeker vergissen, uw zwakke brein kan plots verkeerd beslissen.
pl Był i jest i wieki chwalonym ów będzie
Który kół obwód średnicą wymierzył.
Er was, er is en er zal verheerlijkt zijn voor eeuwen
Degene die de omtrek van de cirkel mat met de diameter.
14 cijfers
cs Dej, ó Bože, a číslo Ludolfovo já navždy pomnu, pro větší naplnění moudrosti početní. O God, laat mij het getal van Ludolf voor altijd onthouden, om mijn numerieke bekwaamheid te vergroten.
en How I wish I could recollect of circle round
The exact relation Archimede unwound.
Hoe graag zou ik willen kunnen onthouden van de cirkel rond
De juiste verhouding die Archimedes ontrolde.
tr Sen o alan o çevre bölününce ve sonsuz rakam ile çıkan değişken dizilimli sayısın. Gij zijt het getal met de eindeloze rij cijfers in wisselende volgorde, dat voortkomt uit de deling van de oppervlakte, en van de omtrek.
15 cijfers
ca Ell i ella, l'unica esperanca de tindre fills que tenen, romandra soterrada aquesta primavera. Hij en zij, hun enige hoop om kinderen te hebben zal begraven blijven deze lente.
19 cijfers
hy Այն ե բանն ւ գօրծը գիտնականի որ հավաքի բառեր կամ մտքեր անակնկալ լեզիներով աշխարհի՝ դասակարգի ըստ պի թվի նշանների։ Het is werk voor een wetenschapper, ongewone woorden en zinnen in talen van de wereld bijeen te brengen en te ordenen volgens de cijfers van pi.
20 cijfers
en For a time I stood pondering on circle sizes. The large computer mainframe quietly processed all of its assembly code. Voor een tijdje stond ik te denken aan cirkelafmetingen. De grote centrale computer verwerkte rustig al zijn assemblerinstructies.
21 cijfers
de Gib, o Gott, o Guter, Fähigkeit zu lernen einem, ach, armen Gejagten, Verzagten, Examina Ochsenden; gib du ihm Verstand, auch Talent. Geef, o God, o Goede, de bekwaamheid om te leren aan een, ach, arme, gejaagde, moedeloze, examens blokkende; geef hem verstand, ook talent.
en How I wish I could enumerate pi easily, since all these bullshit mnemonics prevent recalling any of pi's sequence more simply. Hoe graag zou ik toch Pi eenvoudig kunnen opzeggen, want al die onnozele ezelsbruggetjes maken het onmogelijk om mij ook maar iets van de cijferrij van Pi gemakkelijker te herinneren.
ru Это я знаю и помню прекрасно,
Пи многие знаки мне лишни, напрасны.
Доверимся знаньям громадным
Тех, пи кто сосчитал, цифр армаду.
Dat weet ik en herinner ik mij zeer goed,
Veel cijfers van Pi zijn voor mij overbodig, nutteloos.
Laten we vertrouwen op de geweldige kennis
Van hen, die Pi berekend hebben, een armada van cijfers.
23 cijfers
ar علم و تجلى, و دائرة الهندسيات عن قدراته تتحكى.
علم البشر الحسابات المقياسية، للهندسة الدوائرية، اما عن، علم المتعاظم, علمه نهايات كل الترقم.
Hij heeft onderwezen en hij is verheven, en de meetkundige cirkel spreekt over zijn kunnen.
De mensen kennen de berekende maten van de meetkunde van de cirkels, terwijl zijn uitgebreide kennis het einde kent van de hele cijferrij.
el Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, αρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι. De Grote God gebruikt altijd meetkunde; opdat hij de omtrek van de cirkel kon bepalen uitgaande van de diameter, maakte hij een nooit eindigend getal dat sterfelijken, spijtig genoeg, nooit volledig zullen bepalen.
24 cijfers
de Wie, o dies π macht ernstlich so vielen viele Müh.
Lernt immerhin, Jünglinge, leichte Verselein,
Wie so zum Beispiel dies dürfte zu merken sein!
Hoe, o die π maakt ernstig zo velen heel moe.
Leert toch, jongelui, gemakkelijke versjes,
Zoals bijvoorbeeld dit hier te onthoudenen kan zijn!
pl Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie Ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć. Geef, o dame, goddelijke Mnemosyne, het getal pi dat voor ons verleidelijk genoemd is Ludolfijns, te onthouden zo dat het snel en gemakkelijk kan gebruikt worden.
27 cijfers
es ¿Qué? ¿Y cómo π reúne infinidad de cifras? ¡Tiene que haber períodos repetidos! Tampoco comprendo que de una cantidad poco sabida se afirme algo así, tan atrevido! Wat? En hoe verzamelt π een oneindigheid van cijfers? Het moet herhalende reeksen hebben! Evenmin begrijp ik dat men over een weinig bekende grootheid iets dergelijks beweert, zo gewaagd!
31 cijfers
de Nie, o Gott, o guter, verliehst Du meinem Hirne die Kraft, mächtige Zahlreih'n dauernd verkettet bis in die späteste Zeit getreu zu merken; drum hab' ich Ludolfen mir zu Lettern umgeprägt. Nooit, o God, o goede, geeft Gij mijn brein de kracht om machtige getallenrijen blijvend aaneengeregen tot in de verste tijd getrouw te onthouden; daarom heb ik Ludolph voor mij tot letters omgemunt.
en Now I, even I, would celebrate,
In rhymes inapt, the great
Immortal Syracusan, rivaled nevermore,
Who in his wondrous lore,
Passed on before,
Left men his guidance,
How to circles mensurate.
Nu zou ik, zelfs ik vereren,
In ongeschikte rijmen, de grote
Onsterfelijke Syracusiër, nooit meer naar de kroon gestoken,
Die in zijn wonderlijke leer,
Vroeger doorgegeven,
De mensen zijn richtlijnen naliet,
Hoe cirkels te meten.
ga Seo í -- deis
a rinne saineolaí
ón nGréig dúinn
don obair aċrannaċ.
Arcaiméid ioldána ardéirime,
crú na bua fíorársa,
fear déanta an réitiġ ġlic.
Fiú más anabarraċ mór,
is réiteaċ fíorġasta.
Hier is het -- een middel
door een Griekse wetenschapper
voor ons berekend
om ingewikkeld werk te doen.
Briljant genie Archimedes,
van aloud en winnend geslacht,
is de man die deze mooie formule ontwierp.
Zelfs al is ze omvangrijk,
het blijft een knappe berekening.
hu Nem a régi s durva közelítés,
Mi szótól szóig így kijön
Betűiket számlálva.
Ludolph eredménye már,
Ha itt végezzük húsz jegyen.
De rendre kijő még tíz pontosan,
Azt is bízvást ígérhetem.
Het is niet de oude ruwe benadering,
Die we krijgen van woord tot woord
Tellende hun letters.
De uitkomst van Ludolph wordt bekomen,
Als we stoppen bij het twintigste decimaal.
Maar we bekomen er tie meer in volgorde,
Dat kan ik zeker beloven.
nl Wat, U moet 't getal berekenen?
De kennis ervan zou beter studeren betekenen?
Bereken, geleerden met de ris getallen elke radius en hoeken -
Maar mag een leerling dan pi verkort verzoeken?
Wat, U moet 't getal berekenen?
De kennis ervan zou beter studeren betekenen?
Bereken, geleerden met de ris getallen elke radius en hoeken -
Maar mag een leerling dan pi verkort verzoeken?
no Lær i tide å ramse huskevers,
pi huskes aldri med hodet.
Lettvint innpugges fiffige fuskevers,
til du kan tallenes gåte.
Husker du tallet selv, vel vel,
tallenes rim er skrevet forgjeves.
Leer op tijd verzen te onthouden,
pi is niet van buiten te kennen.
Gemakkelijk is de truc om verzen te onthouden,
totdat ge het raadsel van de cijfers kent.
Herinnert ge u het getal zelf, wel, wel,
dan is het cijferrijm vergeefs geschreven.
sv Ack, o fasa, π numer förringas
Ty skolan låter var adept itvingas
Räknelära medelst räknedosa
Och så ges tilltron till tabell en dyster kosa.
Nej, låt istället dem nu tokpoem bibringas!
O nee, π wordt tegenwoordig gekleineerd
Want de school doet elke student leren
De wiskunde met behulp van rekenmachines
En zo hebben tabellen een duistere toekomst.
Neen, laten we onnozele gedichten leren in de plaats!
32 cijfers
eo Kun π, ĉiam l'afero konverĝas,
Al nombro utila kaj magia.
Infinite decimaloj anseras,
Ĝiseterne tra la paĝ' fantazia.
Kiel nebulo el tabulo mara,
Tra nia universo kaj ĉe lekcioj,
Cifervica poemo.
Met π, komt de zaak altijd uit,
Op een nuttig en magisch getal.
Oneindig volgen decimalen elkaar op,
Tot de eeuwigheid op de ingebeelde pagina.
Zoals mist uit het schoolbord van de zee,
Door ons heelal en in de lessen,
Gedicht in rij van cijfers.
es Fue y cayó. Y queda solamente la inútil cifra con pocos destinos poderosos, tristes devenires sin el más sencillo bien. Idiota, re idiota, sabe que sus encantos son ya latosos decimales. Pobre... Ik ging en ik viel. En er blijft nog alleen het nutteloze getal met weinig machtige bestemmingen, droevige vooruitzichten zonder het allerminste goed. Idioot, superidioot, het weet dat zijn toverspreuken alleen maar vervelende decimalen zijn. Sukkel...
fr Car j'aime à faire apprécier ce nombre, objet des soins patients, longtemps répétés, engendrés par ce dur problème grec: "carrer" le cercle. Même son nom habituel est un symbole (périmètre) utile. Omdat ik dit getal wil doen waarderen, dit voorwerp van de geduldige zorgen, lange tijd herhaald, teweeggebracht door dat harde probleem der Grieken: de cirkel "vierkant maken". Zelfs zijn gebruikelijke benaming is een nuttig symbool (omtrek).
pl Kto w mozg i glowe natloczyc by chcial cyfer moc,
Azeby liczenie ludolfiny trudnej spamietac moc,
To nam zastapic musi slowka te litery suma,
Tak one trwalej sie do pamieci wszystkie wsuna.
Wie zou in de hersenen en het hoofd een menigte cijfers willen
Om het moeilijke getal van Ludolph te kunnen onthouden,
Dan moeten wij deze woorden vervangen door het aantal letters,
Zo worden ze allen duurzamer in het geheugen geplaatst.
127 cijfers
fr Que j'aime à faire connaître un nombre utile aux sages!
Immortel Archimède, artiste, ingénieur,
Qui de ton jugement peut sonder la valeur?
Pour moi, ton problème eut de sérieux avantages.
Jadis, mystérieux, un problème bloquait
Tout l'admirable procédé, l'oeuvre grandiose
Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs:
Ô quadrature! Vieux tourment de philosophe,
Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez
Défié Pythagore et ses imitateurs.
Comment intégrer l'espace plan circulaire?
Former un triangle auquel il équivaudra?
Nouvelle invention: Archimède inscrira
Dedans un hexagone; appréciera son aire,
Fonction du rayon. Pas trop ne s'y tiendra:
Dédoublera chaque élément antérieur;
Toujours de l'orbe calculée approchera;
Définira limite; enfin, l'arc, le limiteur
De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle.
Professeur, enseignez son problème avec zèle.
Hoe graag zou ik een getal laten kennen, nuttig voor wijzen!
Onsterfelijke Archimedes, kunstenaar, ingenieur,
Wie kan van uw oordeel de waarde schatten?
Voor mij had uw probleem belangrijke voordelen.
Eerstijds, raadselachtig, blokkeerde een probleem
De hele bewonderenswaardige werkwijze, het grootse werk
Dat Pythagoras ontdekte voor de Oude Grieken:
O quadratuur! Oude kwelling voor filosofen,
Onoplosbare rondheid, te lang hebt gij
Pythagoras en zijn navolgers uitgedaagd.
Hoe het vlakke cirkelvormige oppervlak integreren?
Een driehoek vormen waarmee het overeenkomt?
Nieuwe uitvinding: Archimedes zal er
Een zeshoek inschrijven; zijn oppervlakte bepalen,
Functie van de straal. Maar daar stopt hij niet:
Ontdubbelen zal hij elk vorig element;
Altijd nader zal hij komen tot de berekende ronding;
Bepaalt nu de limiet: uiteindelijk, de boog, de begrenzer
Van die verontrustende cirkel, te opstandige vijand.
Professor, onderwijs zijn vraagstuk met ijver.
3,141592653 5897932384 6264338327 9502884197 1693993751 0582097494 4592307816 4062862089 9862803482 5342117067 9821480865 1328230664 7093844

Bronnen

 


Datum waarop deze pagina laatst werd bijgewerkt: 2023-04-11