Is alcohol goed voor het verstand?

... een neoliberaal verhaal

 

Alcohol doodt hersencellen, en maakt zo de hersenen beter, zoals een leeuw gazellen beter maakt door de traagste gazellen op te eten.

Het leek onzin. Dronkenmanspraat. Geen antwoord waard. Maar het werd mij verteld door iemand die ik al jaren kende als heel verstandig. Hij was broodnuchter, en hij zei dat hij er geen zinnig antwoord op kon bedenken.

Ik dacht: dit is religie. Dit gaat niet over feiten en gevolgtrekkingen, maar over uitgangspunten en de manier van denken zelf. Het is wel belangrijk.

Gazelle en leeuw

Gazellen weten niet wat goed is voor hen. Zij zoeken de leeuwen niet op. Zij organiseren geen loopwedstrijden met een leeuw als bezemwagen. Ze blijven liever uit de buurt van leeuwen, en in het licht van de evolutie is dat perfect te verklaren.

In een gevecht is de gazelle duidelijk zwakker dan de leeuw. Keer op keer is het de leeuw die wint. Als ze lopen is het verschil minder eenduidig. De leeuw kan heel snel zijn, maar houdt dat niet lang vol.

Een leeuw die alleen jaagt, probeert altijd zijn prooi te besluipen: er zo dicht mogelijk bij te geraken voordat hij gezien wordt. Pas als hij ontdekt is, begint hij te lopen. Soms is dat met de moed der wanhoop. Niet geschoten is zeker mis, maar als hij van te ver vertrokken is, dan weet hij het wel: dit zal weer niets worden.

Gazellen grazen meestal in kuddeverband. Bij het eerste alarm slaat de hele kudde op de vlucht. Soms hebben ze het gevaar te laat opgemerkt. Dat is pech. Weer een gazelle minder in de onvoorzichtige kudde.

Hersencellen

Om het bovenstaande te begrijpen, is er natuurlijk meer nodig dan een enkele zeer goede hersencel. Daar zijn veel hersenen voor nodig, en ze moeten intact zijn, en goed verbonden. Het moeten ook redelijk goede cellen zijn, maar niet noodzakelijk goed in de zin van: bestand tegen een hoge alcoholconcentratie. Belangrijker is, dat ze goed zijn om te doen wat van een hersencel verwacht wordt: deelnemen aan een denkproces.


p.s.

Mijn oorspronkelijke inspiratiebron merkt op dat er had moeten staan: Alcohol doodt de traagste hersencellen, zoals een leeuw de traagste gazellen doodt.

Eerlijk gezegd: ik weet niet juist hoe alcohol inwerkt op de hersenen. Welke cellen nemen het vlugst de alcohol op, zo vlug zelfs, dat er voor de anderen niets meer overblijft? Geen idee. Maar nu weet ik eindelijk hoe ik mijn computer kan versnellen: zijn traagste onderdeel is het toetsenbord.

 


Datum waarop deze pagina laatst werd bijgewerkt: 2014-10-22